Breaking News
 | kalendarz

kalendarz

  • Turystyka i wypoczynek

    Urlop w świetle przepisów

    W świetle przepisów Kodeksu Pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, który może być podzielony na części, jednak przynajmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlop powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów i na wniosek pracownika.   Plan urlopu ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski…

    Read More

Najnowsze komentarze

    Wypoczynek