Meldowanie gości w hotelu

Zasady meldowania się gości w hotelu określone są w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z nią należy dokonać meldunku w ciągu doby od przybycia do hotelu. Niezbędny jest do tego odpowiedni dokument.

Zameldowanie w hotelu odbywa się u kierownika albo u osoby, która jest do tego upoważniona. Należy wtedy okazać dokument tożsamości. Powinien to być dowód osobisty, ale w uzasadnionych przypadkach można przedstawić inny dokument, który pozwoli na ustalenie tożsamości, na przykład paszport. Przedstawia się go tylko do wglądu i nie ma potrzeby ani obowiązku zostawiania go w recepcji hotelowej. Jeżeli dokonywano wcześniej rezerwacji pokoju hotelowego, to podczas meldowania okazuje się zwykle także voucher, który jest tego potwierdzeniem. Po zameldowaniu gość otrzymuje klucz albo kartę do pokoju. Jest też informowany ile trwa doba hotelowa i z jakich udogodnień może korzystać na terenie hotelu. Zazwyczaj zaliczkę za pokój wpłaca się już podczas rezerwacji, jest to jednocześnie jej potwierdzenie.

W przypadku jeśli w hotelu chce się zameldować osoba niepełnoletnia bez opieki, to posiadanie dowodu tożsamości może okazać się niewystarczające. Wiele zależy tutaj od regulaminu hotelu. Natomiast istnieje możliwość odmówienia wynajęcia pokoju hotelowego osobie, która nie ukończyła 18 lat i chce wynająć pokój bez opiekuna. Jaka jest natomiast procedura w przypadku zorganizowanych grup? Wówczas zameldowania dokonuje kierownik wycieczki. Powinien on posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do kierowania grupą oraz listę uczestników. Właściwie tego typu lista powinna zawierać następujące dane: imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty i miejsca urodzenia, adresy, numer dowodu osobistego lub oznaczenie innego dowodu tożsamości, datę jego ważności oraz nazwę organu przez który został wydany. Trzeba też pamiętać o tym, że hotel wymaga okazywania dokumentów potwierdzających prawo obcokrajowców do przebywania w danym kraju. Oczywiście nie jest to konieczne w odniesieniu do obywateli i krajów znajdujących się w Unii Europejskiej. Podczas meldunku gościa proszeni są też o podanie informacji jak długo zamierzają zostać w hotelu.